Takulandirani ku ma Christadelphians a ku Tanzania

Ma Christadelphians  (mawu omwe anapangidwa kuchokera ku mawu a Chigiriki otanthauza "Okhulupirika mwa Khristu." Mawuwa amapezeka pa Akolose 1:2, lomwe linati, "okhulupirira mwa Khristu" ) ndi gulu la Akhristu limene linayambira ku United Kingdom ndi ku North America m'zaka za m'ma 1800. Amene anapeza dzinali ndi John Thomas, yemwenso ndi munthu amene anayambitsa gululi. Ma Christadelphians amaona kuti Baibulo lonse ndi lofunika kwambiri ndipo amakhulupirira mfundo zake.

Ngakhale kuti palibe chiwerengero chodziwika cha mamembala a gululi chimene chinafalitsidwapo, buku lina la ku Colombia (Colombia Encyclopedia) limanena kuti mwina pali ma Christadelphians  oposa 50,000, amene akupezeka m'mayiko oposa 120. Komanso pali matchalitchi a gululi (omwe nthawi zambiri amatchedwa ekileziya) m'mayiko ambiri, komanso pali mamembala ena omwe ali m'madera ena kwaokha. M'mayiko ena chiwerengero cha anthu omwe ali m'gululi chimapezeka. Mwachitsanzo, m'mayiko otsatirawa muli mamembala ochuluka chonchi: United Kingdom (18,000), Australia (9,987), Malawi (7,000), United States (6,500), Mozambique (7,500), Canada (3,375), New Zealand (1,785), Kenya (1,700), India (1,500) ndiponso Tanzania (1,000). Anthu onsewa alipo okwana 60,000.