דף שאלות מספ 2

קורס התנ"ך של אחוות ישו בדואר

דף שאלות מספ  2

 

נסו לענות על השאלות במילים שלכם. היכן שכתוב "עבודת רשות" אתם יכולים לבחור לענות על השאלה, או לא לענות אם אתם מוצאים את השאלה קשה מידיי. אנא נסו לענות על כל שאר השאלות. זכרו לכתוב את שמכם, כתובתכם ומספר אישי על כל עמוד שנשלח. שיעורים 5-8:

 

(5)

  1.  איך התחילו החיים על הארץ?
  2. תארו איך האדם הראשון, אדם, נוצר.
  3. מה דברים פרק ד': ט"ו - י"ט מספר לנו?
  4. איזה מין סוגי אלילים קיימים כיום?

 

(6)

  1. קבעו נכון או לא נכון על האמרות הבאות:

         א. בכולנו יש מן הטוב בתוכנו.

         ב. דת אומרת אמונה.

         ג. אדם היה חייב למות מכיוון שחטא.

         ד. ישו לא חטא מעולם.

         ה. אדם עלה אל גן העדן כשמת.

   

    2. שאלת רשות:  ישעיהו פרק נ"ג מתאר את סבלו ומותו של ישו. רשמו שלושה דברים שנאמרים על ישו. רשמו שני דברים הנאמרים עליינו.

 

(7)

  1. היכן נמצא ישו המושיע עכשיו?
  2. כאשר ישו ישוב אל הארץ:

          - מה יקרה למאמינים צדיקים שכבר מתו?

          - מה יקרה לרשעים?

 

(8)

  1. שאלת רשות:  - מה לדעתכם הוא הסימן הכי חשוב המראה כי שובו של ישו אל הארץ קרוב?

                              - הסבירו מדוע הוא הכי חשוב לדעתכם.

     2.   כתבו את ירמיהו ל"א : י' במלואו. מה הכוונה בפסוק זה?

     3.   שאלת רשות:  יואל פרק ג' מתאר את הזמן ובו כל המדינות יבואו ללחום כנגד ישראל. מה פסוקים ט"ז ו- י"ז מספרים לנו?

 

 

 

 

 

 

את תשובתכם שלחו ל…

 

 

 

המספר האישי שלכם הוא:

 

 

Swahili Title: 
Karatasi ya maswali: namba 2
English files: 
Swahili Word file: 
PDF file: 
Hebew file: